Trifold SCM

Design
Dizajniranje trifolda sa svim infomacija i aktivnostima kojima se SCM bavi. Trifold se pokazao kao veoma efikasan način za promoviranje Studentskog centra Mostar, kompaktan je i sadrži sve važne informacije i aktivnosti u centru.